Geofizička ispitivanja terena

Geofizička ispitivanja su možda najvažnija faza u projektovanju građevina i prethode svakoj izgradnji.

Tereni na kojima se planira gradnja podvrgavaju se posebnom proučavanju. Parcele se međusobno razlikuju a o njihovim pravim karakteristikama se ne zna gotovo ništa. Zbog toga je veoma važno saznati šta se tačno sadrži u zemljištu da bi se sprečile moguće neželjene situacije u toku izgradnje.

Geofizička ispitivanja terena obuhvataju niz metoda kojima se utvrđuje strukturna građa tla.

Ove metode služe za utvrđivanje rasporeda, debljine i svojstava pojedinih slojeva ispod površine terena na kojem je predviđena izgradnja.

Geofizička ispitivanja terena razjašnjavaju mehanička svojstva tla i identifikuju prisustvo posebnih, specifičnih zemljišta, kao što su tresetna ili močvarna tla, prisustvo stena ili praznina u dubinama tla, prisustvo i procenat peska, gline i mogućih toksičnih nečistoća koje mogu biti sadržane u zemljištu.

Pored toga, u procesu sprovođenja geofizičkih ispitivanja planira se količina materijala koja će biti neophodna za izgradnju.

Geofizičke metode su naročito razrađene radi ispitivanja bušotina za istraživanje i eksploataciju nafte, ali su našle primenu i kod ispitivanja u bušotinama koje se izvode radi istraživanja vode, uglja, geotehničkih radova i drugo.

Povratak na usluge